връчвам

връчвам
гл. - давам, предавам, давам на ръка, доставям
гл. - издавам, освобождавам, изнасям

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

  • доставям — гл. давам, снабдявам, доволствам, набавям, сдобивам, донасям, предоставям, внасям, връчвам гл. причинявам, създавам, предлагам гл. предавам, издавам, освобождавам, изнасям гл. сдобивам се с, осигурявам си, намирам гл. екипирам, съоръжавам,… …   Български синонимен речник

  • издавам — гл. публикувам, обнародвам, печатам гл. съобщавам, разкривам, не пазя тайна, сърби ме под езика гл. предавам, издайнича, предателствувам, доноснича гл. дрънкам, бърборя, дърдоря, раздрънквам гл. изказвам, разгласявам гл …   Български синонимен речник

  • изнасям — гл. съобщавам, казвам, правя достояние, докладвам, разкривам гл. давам, устройвам, уреждам, изпълнявам гл. експортирам гл. изкарвам напред, излагам, показвам гл. измъквам гл. предавам, връчвам, издавам, освобождавам, дост …   Български синонимен речник

  • освобождавам — гл. избавям, спасявам, отървавам, троша вериги, пускам на свобода, развързвам, отърсвам гл. опразвам, изпразвам, напускам, изоставям, овакантявам гл. измъквам гл. отвързвам, откопчавам, откачам гл. предавам, връчвам, издавам, изнасям, доставям гл …   Български синонимен речник

  • подавам — гл. давам, връчвам, депозирам, предавам, представям, поднасям, предлагам гл. издавам, показвам, изплезвам гл. хвърлям, запокитвам, запращам, мятам …   Български синонимен речник

  • предавам — гл. давам, връчвам, отпущам, отстъпвам, предоставям гл. издавам, издайнича, предателствувам, изменям гл. поверявам гл. возя, превозвам, прекарвам, закарвам, придвижвам, пренасям гл. освобождавам, изнасям, доставям гл. опи …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”